یک روز بدون خنده روزی است که به هدر رفته است !
خدایا خودمم میدونم که از طریق مشکلاتی که گذاشتی جلو پام داری ضربه میزنی که یه  تندیس قشنگ ازم بسازی , حرفی نیست فقط .... فقط یه خرده آروم تر بزن آخه کلا ریختمون رو آوردی پایین.


+ نوشته شده در  ساعت 20:24  توسط 阿拉什  | 


بابا چیه مردم کلید کردین رو این 3000 میلیارد؟؟؟
بیخیال دیگه بابا....
هركي ندونه فکر میکنه خدایی نکرده مرتکب آب بازی شدن.....!!!!


+ نوشته شده در  ساعت 11:11  توسط 阿拉什  | 

-  آخرین باری که قسم خوردی کی بود؟

+ بعد از آخرین دروغی که گفتم!


+ نوشته شده در  ساعت 16:0  توسط 阿拉什  |